Bokföring

Som bokföring ingår allt arbete som behövs för att sammanställa en tillförlitlig resultat- och balansräkning och redovisa moms. Beroende på hur ofta du är skyldig att redovisa moms lämnar du din bokföring månads-, kvartals- eller årsvis till byrån. Inför momsrapportering är bokföringen avstämd och siffrorna som redovisas är klara att användas som beslutsunderlag i ditt företag. Upprättar vi ett samarbete digitalt är siffrorna uppdaterade så snart nya affärshändelser har skett i din verksamhet.

Jag hjälper gärna till med kontakt med myndigheter, fylla i blanketter eller övrigt administrativt arbete.

Rådgivning runt företagandet tar vi allt eftersom det dyker upp frågor. Stort som smått.

Jag arbetar i Visma och Fortnox.