Bokföring och Rådgivning

Som bokföring ingår allt arbete som behövs för att sammanställa en tillförlitlig resultat- och balansräkning och redovisa uppgifter till skatteverket.

Inte minst finns jag som bollplank när du har frågor om din verksamhet.    

Rådgivning är en naturlig del av vårt samarbete. Tillsammans hjälps vi åt att arbeta mot dina mål för företagandet.