Bokslut och Årsredovisning

Efter räkenskapsåret utgång är det dags att upprätta bokslut och årsredovisning för ditt bolag.

När bokslutet är klart, träffas vi för en genomgång av resultatet. Utöver den löpande rapporteringen finns det här tillfälle att faktiskt reflektera över årets som gått och att bolla tankar om kommande år.

Ska ditt bokslut lämnas för revision kan jag sköta kontakten med din revisor.