Fakturering

Fakturering är något som jag brukar rekommendera företagare att sköta själva. Det är den som har utfört arbetet som har kännedom om vad som ska faktureras.

Däremot hjälper jag gärna till med rutiner för en smidig fakturering. Jag kan även ansvara för att bokföra inbetalningar, skicka betalningspåminnelser och ansöka om ROT och RUT.