Fakturering

Fakturering är något som du som företagare sköter bäst själv. Det är den som har utfört arbetet som har kännedom om vad som ska faktureras.

Däremot hjälper jag gärna till med rutiner för en smidig fakturering samt ansökan om ROT och RUT.